ВУЗ ШАГ

"План по самоосвіті" 2015-2016н.р.

Тема: «Пізнавально-дослідницька діяльність дітей старшого дошкільного віку»

Актуальність теми
Дитина дошкільного віку - природний дослідник навколишнього світу. Світ відкривається дитині через досвід її особистих відчуттів, дій, переживань.

«Чим більше дитина бачила, чула і відчувала, тим більше вона знає, і засвоїла. Чим більшою кількістю елементів дійсності вона володіє, тим більшою і продуктивнішою за інших рівних умов буде її творча, дослідницька діяльність», - писав Виготський Лев Семенович .

Розвиток пізнавальних інтересів дошкільників є однією з актуальних проблем педагогіки, покликаної виховати особистість, здатну до саморозвитку та самовдосконалення. Експериментування стає для дитини 5-6 років одним з провідних видів діяльності:

«Фундаментальний факт полягає в тому, що діяльність експериментування пронизує всі сфери дитячого життя, всі види дитячої діяльності, у тому числі і ігрову».

Гра в дослідженні часто переростає в реальну творчість. І потім, зовсім неважливо, чи відкрива дитина щось принципово нове або зробила те, що всім відомо давно. У вченого, вирішуючого проблеми на передньому краї науки, і у малюка, що відкриває для себе ще маловідомий йому світ, задіяні одні і ті ж механізми творчого мислення. Пізнавально-дослідна діяльність у дошкільному закладі дозволяє не тільки підтримувати наявний інтерес, а й збуджувати, по якійсь причині згаслий, що є запорукою успішного навчання в подальшому.

Розвиток пізнавальної активності у дітей дошкільного віку особливо актуальний в сучасному світі, так як завдяки розвитку пізнавально-дослідницької діяльності розвиваються  дитяча допитливість, допитливість розуму і на їх основі формуються стійкі пізнавальні інтереси.

Сьогодні в суспільстві йде становлення нової системи дошкільної освіти. Роль сучасного вихователя не так зводиться до того, щоб донести до дитини інформацію в готовому вигляді. Педагог покликаний підвести дитину до отримання знань, допомогти розвитку творчої активності дитини, її уяви. Саме в пізнавально-дослідницькій діяльності дошкільник отримує можливість безпосередньо задовольнити властиву йому допитливість, впорядкувати свої уявлення про світ.

Мета роботи по темі самоосвіти: створити оптимальні умови для розвитку пізнавально-дослідницької діяльності старших дошкільників як основи інтелектуально - особистісного, творчого розвитку; об'єднати зусилля педагогів і батьків для розвитку пізнавально-дослідницької діяльності старших дошкільників.

Завдання:
-Вивчити методики, технології по пізнавально-дослідницької діяльності;
-створити умови для підтримки дослідницької активності дітей;
-підтримувати у дітей ініціативу, кмітливість, допитливість, самостійність, оцінне і критичне ставлення до світу;
-розвивати пізнавальну активність дітей у процесі експериментування;
-розвивати спостережливість, вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, розвивати пізнавальний інтерес дітей в процесі експериментування, встановлення причинно-наслідкового залежності, вміння робити висновки;
-розвивати увагу, зорову і слухову чутливість.

План работи на 2015-2016 навчальний рік

 

Етапи

Строки

Зміст роботи

Результат/форма звітності.

Практична діяльність

Організаційно-діагностичний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впродовж року

 

 

Вибір та визначення теми самоосвіти.

Планування роботи з темою.

Підбір науково-методологічної літератури.

 

Робота по вивченню досвіду вчених, педагогів у періодичному друці та в Інтернет сайтах.

Вивчення нормативної бази.

Аналіз стану навчально-виховного процесу.

 

Продовжувати огляд матеріалів літературних видавництв та Інтернет сайтів.

 

Оформлення папки роботи з самоосвіти.

 

 

 

Теоретичне вивчення проблеми

 

Вересень - травень

1. Виноградова Н.Ф. «Розповіді-загадки про природу», «Вентана-Граф», 2007 р
2. Дошкільне виховання №2, 2000 р.
3. Дибіна О.В. та ін. Дитина у світі пошуку: Програма з організації пошукової діяльності дітей дошкільного віку. М .: Сфера 2005
4. Дибіна О.В. Незвідане поруч: цікаві досліди та експерименти для дошкільнят. М., 2005.
5. Іванова А.І. Методика організації екологічних спостережень і експериментів у дитячому садку. М .: Сфера, +2004
6. Рижова М. Ігри з водою і піском. // Обруч, 1997. - №2
7. Смирнов Ю.І. Повітря: Книжка для талановитих дітей і дбайливих батьків. Спб., 1998.
8. Експериментальна діяльність дітей 4-6 років: з досвіду роботи / авт.-упоряд. Л.Н. Меншикова/

 

 

Оформлення бібліографічного списку літератури за темою самоосвіти.

 

Робота з дітьми

Вересень

Дослідження властивостей піску і глини під час ігрової діяльності на прогулянці.

Досліди з піском і глиною.

Листопад

Спостереження, дослідження властивостей води під час режимних моментів, в ігровій діяльності, в повсякденно-побутових ситуаціях, в дослідницькій діяльності.

Досліди з водою.

Січень

Вивчення властивостей повітря в повсякденних побутових ситуаціях, в ігровій діяльності, в дослідницькій діяльності.

Досліди з повітрям.

Березень

Вивчення властивостей магніту в самостійної діяльності, під час колективних занять, дослідно-експериментальної діяльності.

Досліди з магнітом.

Квітень

Спостереження за кімнатними рослинами, вивчення умов для оптимального розвитку і росту рослин.

Досліди «З водою і без води», «На світлі і в темряві».

Работа з батьками

Вересень

Залучення батьків до створення куточка «Юні дослідники»: обладнати куточок поличками, зібрати природний матеріал.

Створення та обладнання куточка «Юні дослідники».

Жовтень

Консультація для батьків на тему «Організація дитячого експериментування в домашніх умовах».

Газета для допитливих батьків.

Січень

Відкритий показ розваги «Царство трьох вітрів»

День відкритих дверей.

Травень

Підготовка фотографій дітей під час експериментування, пізнавально-дослідницької діяльності.

Фотовиставка «Юні дослідники»

Самореалізація

Вересень-травень

Збір інформації для створення картотеки дослідів і експериментів.

Картотека дослідів і експериментів для дітей 5-6 років.

Листопад

Консультація для педагогів ДНЗ «Значення пошуково-дослідницької діяльності у розвитку дитини».

Виступ на педагогічній раді.

Лютий

Доповідь та презентація за темою «Досвід роботи з батьками з розвитку інтересу дитини до пізнавально-дослідницької діяльності».

Виступ на семінарі-практикумі.

Травень

Звіт про виконану роботу за темою самоосвіти на підсумковій педраді.

Виступ на педраді.

 

Подобається